Loading...

FAPtv Du Lịch Bình Hưng 08/2017 - Team Building

FAP TV
00:20:02 07/10/2017

Hằng Năm đại gia đình FAPtv đều tổ chức các buổi du lịch để gắn kết tình anh em trong công ty với nhau
Chuyến du lịch lần này tổ chức vào đầu tháng 8-2017