Loading...

Infographic: Cục diện TOP 4 - Garena Liên Quân Mobile

Garena Liên Quân Mobile
00:01:42 04/04/2018

Infographic: Cục diện TOP 4 - Garena Liên Quân Mobile

Như vậy TOP 4 đội tuyển mạnh nhất ĐTDV mùa Xuân 2018 đã được xác nhận. Tuy nhiên các vị trí trong TOP 4 ngày vẫn có thể thay đổi.

Và chúng ta cũng đến với các trường hợp có thể xảy ra ở TOP 4

•••••••••••••••••••••••••••••••

🌟 Kênh Facebook: https://www.facebook.com/LienquanMobile/
🔹 Trang chủ: http://lienquan.garena.vn/
❀ Tải Garena Mobile: http://mobile.garena.vn/
💝 Kênh GarenaLive: https://garena.live/lienquan
🍻 Fanpage Esport Liên Quân Mobile: https://www.facebook.com/caothuLQM/
#lienquanmobile #dautruongdanhvong