Loading...

MC VIỆT THẢO- CBL (663)- Ăn CUA HOÀNG ĐẾ (King crab) ở TÂN CẢNG NEWPORT SEAFOOD RERSTAURANT.

MC VIỆT THẢO
00:47:55 31/03/2018

MC VIỆT THẢO- CBL (663)- Ăn CUA HOÀNG ĐẾ (King crab) ở TÂN CẢNG NEWPORT SEAFOOD RERSTAURANT.
CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 663 được thực hiện với Việt Thảo vào ngày 21 tháng 3 năm 2018 tại Nhà Hàng Tân Cảng (Tân Cảng Newport Seafood Restaurant) in Santa Ana, California.Hãy cùng đi ăn Cua Hoàng Đế (King crab) và cùng thèm với Việt Thảo tại Nhà hàng Tân Cảng.

Tân Cảng Newport Seafood Restaurant.
Ở góc đường First & New Hope.
Address: 4411 W 1st St, Santa Ana, CA 92703

Phone: (714) 531-5146
Mở cửa từ 10 giờ sáng cho tới 9:30 tối.