Loading...

SOOBIN HOÀNG SƠN | I KNOW YOU KNOW | Official MV

Soobin Hoàng Sơn Official
00:04:58 31/03/2018

I KNOW YOU KNOW | Official MV

Composed : Soobin Hoàng Sơn
Produced : Tín Lê
Mastering : SlimV
Stylist : Kelbin Lei
M.U.A : Quí Đoàn
Dancer: Game On
Photo: Milor Trần
BTS: Nguyễn Du

Đạo diễn: Khương Vũ (Chaidao Production)
Giám đốc sản xuất : Lý Minh Tùng
Trợ Lý : Nguyễn Tiến Danh

Cảm Ơn Garena DDTank, Kasho Club đã đồng hành cùng MV
#spacespeakers2018